Thời sự

Kỳ vọng nhiệm kỳ đổi mới hoạt động Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) – Trước yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần nâng cao chất lượng đội ngũ công đoàn, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thu hút ngày càng đông đảo người lao động gia nhập Công đoàn. Đại […]

Thời sự

Cần thay đổi các tiêu chí công nhận “Gia đình văn hóa”

  (Mặt trận) – Chiều 7/2, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã chủ trì […]

Thời sự

Gương mẫu, rèn đức, luyện tài để tạo niềm tin trong nhân dân

(Mặt trận) – “Mỗi người cán bộ Mặt trận phải tiêu biểu, gương mẫu, rèn đức, luyện tài để công tác Mặt trận phát huy hiệu quả; đồng thời phải làm sao để dân tin, làm sao các cuộc vận động, các phong trào thi đua được nhân dân hưởng ứng thì công tác Mặt trận […]

Thời sự

Diễn văn kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 – 2018)

(Mặt trận) – Ngày 31/1, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) đã diễn ra Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 – 2018). Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước […]